Archief

In chronologische volgorde staat hier de artikelen die de afgelopen jaren op onze website zijn gepubliceerd en niet meer actueel zijn.

Bouwplannen en bomen integreren 2022

Participatie, méér m2 groen en behoud van bomen 2022

Zorgen om herplanten 2021

Waar herplant? 2017

Bouwen en Groen 2016

Boombehoud of herplant 2016

Help mee water geven aan nieuwe bomen! 2016

Zoeklocaties parken en plantsoenen 2016

Onnodige kap monumentale eik 2016

Bomen verplanten in Parkwijk okt 2015

Petitie kaalslag provinciale wegen gestart juli 2015

Boombehoud Spaarne juni 2015

Participatie Structuurvisie Openbare Ruimte gestart jan 2013

Houtmanpad (nov 2012)

Eik met blauwe stip 2012

Vernieuwen kademuren Nieuwe Gracht jan 2012

Inventarisatie particuliere monumentale bomen 2011

Resultaten van de HBW 2010

Groen Structuur Plan

Westergracht 2009/2010

Marinehospitaal 2007

Verspronckweg 2007