Boombehoud of herplant ? (oktober 2016)

Wethouder Sikkema van openbare ruimte heeft toegezegd het Meldpunt Herplantplicht nader te onderzoeken op mogelijkheden. Het is echter jammer dat bij bouwprojecten zoveel bomen worden gekapt omdat er geen goed stedenbouwkundig ontwerp werd gemaakt. Wethouder van Spijk van projecten zou hier beter op moeten letten, zodat Haarlem groener blijft. De bomen waarop een herplantplicht is gelegd moeten nu elders worden geplant. Haarlemmers kunnen hier voor nieuwe locaties opgeven: bv voor bomen op kale plekken of locaties waar bomen stonden die nooit zijn herplant. Doorgeven kan aan het meldpunt leefomgeving bij de gemeente. Dit kan digitaal via de website of per telefoon; nummer 14023.

Dode, zieke of omgevallen bomen kunnen niet altijd op dezelfde plek worden herplant. Ook bomen die moeten wijken vanwege gebiedsontwikkelingen of groot onderhoud kunnen soms niet in de directe omgeving worden herplant. Maar de gemeente heeft wel een herplantplicht of legt ontwikkelaars een herplantplicht op. De gemeente gaat een soort marktplaats van bomen ontwikkelen. Bomen, waarop een herplantplicht is gelegd en die niet kunnen worden herplant op dezelfde locatie of in het project, vormen het aanbod, bewoners zijn de vragers. Bewoners kunnen een verzoek voor een nieuwe boom in de openbare ruimte indienen bij de gemeente (via www.haarlem.nl ). Een bewoner zal eerst zelf draagvlak in zijn buurt moeten organiseren. Niet iedereen wordt blij van een boom voor zijn deur. Daarna zal de potentiële locatie worden getoetst op technische en beleidsmatige kaders. Als dat geen problemen oplevert, en er is aanbod van bomen met een herplantplicht , dan is de aanplant mogelijk. Ook Spaarnelanden als aannemer van het bomenonderhoud , moet dode bomen vervangen. Er wordt gewerkt aan een digitaal meldpunt waar burgers kunnen aankaarten waar zij een boom willen laten planten. Dit gebeurt doormiddel van een online 'witte vlekkenkaart'.

Het afgelopen jaar zijn op diverse locaties bomen gekapt of is besloten tot de kap van bomen. Dit zijn meestal bouwprojecten. Bij Entree Oost verdwijnen 103 gemeente bomen. In het project Boerhavewijk Noord zullen 83 bomen verdwijnen. In Meerwijk centrum zullen bij het bouwproject 45 bomen worden gekapt. Op het parkeerterrein Schalkwijk zullen een nog onbekend aantal platanen worden gekapt voor de bouw. Voor Plaza West aan de Westergracht is een kapaanvraag voor 85 bomen. Het gaat dus om grote aantallen bomen waar de gemeente vele jaren in heeft geïnvesteerd en die nu een kapitaal vertegenwoordigen.

Veel van deze bomen zijn te oud of te lelijk van vorm om te worden verplant. De verplantkosten zijn dan te hoog en aankoop van een nieuwe boom bij de kweker is goedkoper. Zijn bomen wel verplantbaar, dan moeten ze minimaal twee groeiseizoen worden voorbereid op de verplanting willen ze het kunnen overleven. Die tijd ontbreekt vaak. Het is een geweldig initiatief, maar het is de vraag hoeveel bomen de gemeente met de Bomenmarktplaats laat plaatsen.
Het is goedkoper om bij bouwprojecten meer rekening te houden met de waardevolle, gezonde, grote bomen dan elders nieuwe, jonge, kleine bomen te planten.

terug naar Archief