Gemeentelijke kapvergunningen

De gemeente publiceerde voorgaande jaren elke donderdag in de Stadskrant voor welke bomen een kapvergunning is afgegeven.
Sinds 1 januari 2014 is de gemeente verplicht om de vergunningen te publiceren op de website van de overheid www.officielebekendmakingen.nl. Zoek hier naar de bekendmakingen van Haarlem. De gemeente publiceert de vergunningen niet meer in de Stadskrant en ook niet op haar eigen website. Het is mogelijk om de vergunningen gemaild te krijgen. Kijk op www.haarlem.nl/mededelingen voor meer informatie en om u aan te melden voor de emailservice.

Binnen 6 weken na de dag van afgifte van de vergunning kan bezwaar worden gemaakt. De HBW heeft een voorbeeldbrief opgesteld om bezwaar te maken tegen een kapvergunning. U kunt hier deze brief downloaden.

Naast de afgegeven kapvergunningen publiceert de gemeente ook de aangevraagde vergunningen. U kunt hierover bij de gemeente informatie opvragen en eventueel een zienswijze op indienen.

Afgegeven kapvergunningen:

kapvergunningen 2021
2021: totaal gekapt 436 - herplant 437
aanvraag nr. en adres aantal, soort en reden herplant bekendmaking
week 41
2021-03393 kavel naast Essenstraat nr. 24 6 bomen vanwege nieuwbouw0 8-1-2021
2021-07177 Hondsbos 78 Ceder achtertuin met afbrekende takken veroorzaakt schade omliggende percelen 0 12-10-2021
2021-07150 diverse locatie Frans Halsstraat e.o. 6 bomen dood of in zeer slechte conditie met herplant 612-10-2021
2021-07091Saracenenstraat 29 Lariks op het achtererf i.v.m. slechte conditie herplant niet mogelijk vanwege te beperkte ruimte0 14-1-2021
week 40
2021-07161 diverse locaties Haarlem Schalkwijk 8 bomen i.v.m. zeer slechte conditie met herplant 86-10-2021
2021-07152 2 Lindes Bakenessergracht t.h.v. nr. 34 en Nieuwe Kersplein t.o. 7B, 2 Meelbessen Wilhelminastraat naast nr. 59 en Alexanderstraat naast nr. 15) en één Wilg achter Ripperdapark 19 in verband met slechte conditie met herplant6 4-10-2021
2021-06114 complextuin naast van Loghemstraat 41 2 zieke Kastanjes in zeer slechte conditie met herplant 24-10-2021
2021-06113 complextuin achter Italiëlaan 134 2 Bolacacia’s in zeer slechte conditie met herplant 24-10-2021
week 39geen
week 38
2021-03236 P.C.Boutenstraat 37 Apenboom achtererf met afstervingsverschijselen met herplant Ginkgo Biloba 118-8-2021
week 37
2021-03640 Boerhaavewijk 118 bomen met een slechte conditie met herplant118 16-9-2021
week 36
2021-06019 Zuiderhoutlaan 12 8 bomen vanwege dunning voor verbetering kwaliteit resterende bomenbestand8 8-9-2021
week 35geen
week 34
2021-04947 Els op de Graaf De Wiedstraat, Wilg op het Liewegje en een Els op de Jan van Krimpenweg vanwege slechte conditie en veiligheid omgeving met herplant3 20-8-2021
2021-0582 Weltevredenstraat 18 dode Sierkers met herplant1 26-8-2021
2021-05715 Raamsingel 44 grote Spar achtererf te groot voor tuin en veroorzaakt overlast, ook bij de buren met herplant1 25-8-2021
2021-05434 Jac. van Looystraat t.h.v. nummer 42 Slangenden binnentuin met afstervingsverschijnselen met herplant 124-8-2021
2021-05398 Iepenstraat 10 dode Berk achtererf met herplant 24-8-2021
2021-05255 Schäferstraat 9 dode Libanonceder met herplant 20-10-2021
2021-05176 diverse locaties nabij Limburg Stirumstraat 4-6 10 bomen in slechte tot zeer slechte conditie zijn een gevaar voor de omgeving met herplant 1020-8-2021
2021-05173 Dillestraat, Poelpolder, Boragepad nabij Lavendelstraat 2 en Europaweg naast Vlielandshof 1 6 bomen in slechte tot zeer slechte conditie zijn een gevaar voor de omgeving met herplant 620-8-2021
week 33
2021-03961 Slachthuisstraat 55 meer dan 30% terugsnoeien Italiaanse Populier wordt te groot voor tuinn.v.t. 17-8-2021
week 32
2021-04946 Lodewijk van Deijssellaan t.h.v. nummer 204, Begraafplaats Vergierdeweg, Vondelweg t.h.v. nummer 484/486 en Paul Krugerkade t.h.v. 47bomen in zeer slechte conditie zijn of dood met gevaar omgeving met herplant4 13-8-2021
2021-05546 ter hoogte van J.J. Hamelinkstraat 10 16 bomen i.v.m. herontwikkeling Zuidstrook Slachthuisbuurt herplant 44 bomen44 13-8-2021
2021-05187 Frans Netscherstraat 12 Conifeer achtererf geeft schade aan tuin en opstallen met herplant 112-8-2021
2021-05174 Tobias Asserstraat en omgeving 4 bomen in slechte tot zeer slechte conditie met herplant4 12-8-2021
2021-05172 diverse locaties ter hoogte van de Kleverlaan in Haarlem-Noord 7 bomen in slechte tot zeer slechte conditie zijn gevaar voor omgeving met herplant7 12-8-2021
2021-04949 Stolbergstraat, Houtmanpad en Van der Duijn van Maasdamstraat 3 bomen in slechte tot zeer slechte conditie met herplant 113-8-2021
2020: totaal gekapt 558 - herplant 483
2019: totaal gekapt 477 - herplant 481

boven