Gemeentelijke kapvergunningen

De gemeente publiceerde voorgaande jaren elke donderdag in de Stadskrant voor welke bomen een kapvergunning is afgegeven.
Sinds 1 januari 2014 is de gemeente verplicht om de vergunningen te publiceren op de website van de overheid www.officielebekendmakingen.nl. Zoek hier naar de bekendmakingen van Haarlem. De gemeente publiceert de vergunningen niet meer in de Stadskrant en ook niet op haar eigen website. Het is mogelijk om de vergunningen gemaild te krijgen. Kijk op www.haarlem.nl/mededelingen voor meer informatie en om u aan te melden voor de emailservice.

Binnen 6 weken na de dag van afgifte van de vergunning kan bezwaar worden gemaakt. De HBW heeft een voorbeeldbrief opgesteld om bezwaar te maken tegen een kapvergunning. U kunt hier deze brief downloaden.

Naast de afgegeven kapvergunningen publiceert de gemeente ook de aangevraagde vergunningen. U kunt hierover bij de gemeente informatie opvragen en eventueel een zienswijze op indienen.

Afgegeven kapvergunningen:

kapvergunningen 2022
2022: totaal gekapt 607- herplant 596
aanvraag nr. en adres aantal, soort en reden herplant bekendmaking
week 48
2022-08280 Duitslandlaan 9 2 dode Wilgen op terrein OBS de Piramide met herplant 230-11-2022
2022-07659 Rijksstraatweg 245 Esdoorn zijerf i.v.m. hinder buurpand met herplant 129-11-2022
2022-07593 van Egmondstraat 27 Beuk op achtererf i.v.m. slechte conditie door aantasting door de reuzenzwam geen herplant vanwege onvoldoende groeiruimte 030-11-2022
2022-07335 Professor Eijkmanlaan Es op schoolplein i.v.m. wortelschade en te kleine plek om goed uit te groeien herplant andere soort boom op het perceel 125-11-2022
2022-06421 park Grote, park Kleine Hout en parkje hoek Oosterhoutlaan/Kleine Houtweg, respectievelijk 5 bomen, 2 bomen en 2 bomen met ernstige gebreken of die dood zijn, herplant 8 grote en 1 kleine boom9 28-11-2022
week 47
2022-06428 perceel Romolenpolder nabij Spadebrug 2 dode Essen met herplant 221-11-2022
week 46
2022-06427 perceel Floris van Adrichemlaan nabij nr. 102 2 dode Esdoorns met herplant 215-11-2022
2022-06252 diverse locaties (Eindenhout e.o.- Zuid-West Bosch & Vaartbuurt)6 bomen in slechte conditie of dood herplant 6 grote bomen 611-11-2022
week 45
2022-07511 Wilhelminastraat 3 Berk op achtererf i.v.m. sanering bodem met herplant 1 8-11-2022
2022-07489 Kruisstraat 22 dode Wilg op achtererf herplant middelgrote boom 17-11-2022
2022-07330 Florapark 14 Hulst in slechte conditie en scheve Taxus op schoolplein Bos en Vaart school met herplant2 8-11-2022
week 44
2022-07383 Johannes de Breukstraat 3 A Esdoorn op achtererf i.v.m. schade aan opstal en bestrating geen ruimte voor herplant 131-10-2022
2022-07131 Professor Eijkmanlaan (hoek Boerhaavelaan) Hollandse Iep i.v.m. plaatsen nieuwe rioolput herplant grote boom 131-10-2022
2022-06233 omgeving van de Tweede Vooruitgangstraat 1 dode boom en 2 bomen met kroonsterfte met herplant 331-10-2022
2022-05135 perceel Waarderweg 39 7 bomen vanwege het realiseren van een nieuwe in- en uitrit aan de industrieweg herplant 7 grote bomen en 3 kleine bomen10 3-11-2022
week 43
2022-07708 perceel Schipholweg t.o. Burgemeester Reinaldapark 3 Canadese Polpulieren i.v.m. project “bomen in Schalkwijk” herplant heeft al plaats gevonden 327-10-2022
2022-06950 Frederikspark 4 zieke Kastanjes zijerf met herplant 426-10-2022
2022-06783 perceel Kuipersweg achter Kousenmakersweg 2 zwarte Populieren i.v.m. realisatie WOH-bedrijfsterrein herplant herplant 3 nieuwe bomen langs de nieuwe weg (N2303)2 24-10-2022
2022-06631 24-10-2022 Hyacintenlaan 51 Sierkers met platte tondelzwam, gevaar voor omvallen herplant kleine boom 124-10-2022
2022-06513 perceel Bloemenbuurt 9 dode bomen met herplant9 24-10-2022
2022-06423 perceel Poelpolder- Noord 7 dode bomen herplant grote bomen7 24-10-2022
2022-06418 perceel Hondsbos-Deverbuurt 7 bomen in slechte conditie herplant 4 grote en 3 middelgrote bomen7 25-10-2022
2022-06298 perceel Boerhavenwijk 8 bomen gevaar voor omgeving herplant 7 grote en een middelgrote boom 825-10-2022
2022-06228 perceel Korte Hofstraat t.o. nr. 3 en Klein Heiligland achter nr. 84 3 dode bomen met herplant 326-10-2022
week 42
2022-07357 Pijlslaan 77 dode Eik voorerf herplant middelgrote boom 120-10-2022
2022-07331Planetenlaan 168 dode Hulst met herplant 118-10-2022
2022-07321 Slaperdijkweg 200 2 Coniferen met plakoksels op achtererf met herplant 220-10-2022
2022-06464 perceel Eindenhout (Bosch en Vaartbuurt) dode Populier en 4 dode Essen met herplant5 17-10-2022
2022-06425 perceel Sterrenbuurt-West 3 dode bomen met herplant3 17-10-2022
2022-06424 perceel Boerhaavevaartbuurt/Waarderpolder 3 bomen i.v.m. slechte conditie318-10-2022
2022-06422 perceel Zuiderhoutbuurt 4 bomen i.v.m. slechte conditie met herplant 417-10-2022
2022-06420 perceel Geschiedschrijversbuurt 3 bomen i.v.m. slechte conditie met herpant3 17-10-2022
2022-06419 perceel Kruistochtbuurt 6 bomen in slechte conditie met herplant 617-10-2022
2022-06417 perceel Daslookweg 2 10 dode of in slechte conditie verkerende bomen met herplant 1017-10-2022
2022-06234 perceel Poelpolder 9 dode of door de essenstaksterfte aangetaste Essen herplant ander soort 918-10-2022
2022-06231 diverse locaties in de Patrimoniumbuurt 3 dode rode Paardenkastanje met herplant ander soort1 18-10-2022
2022-06230 Diverse locaties in Van der Aartsportpark 4 bomen in slechte conditie met herplant 2 grote en 2 middelgrote bomen 418-10-2022
2022-06209 perceel Stolbergstraat t.h.v. nr.18 Hemelboom in slechte conditie is gevaar omgeving met herplant andere soort 117-10-2022
2022-06195 Anthony Fokkerlaan t.h.v. nr. 6-6/II Zilveresdoorn in slechte conditie is een gevaar voor de omgeving met herplant 118-102022
2022-06194 President Steijnstraat t.h.v. nr. 9 dode Hartbladige Els met herplant 118-102022
week 41
2022-05768 Pal Maleterweg 88 te grote Schietwilg vormt vanuit boomveiligheid een risico voor de omgeving en is te groot geworden voor zijn standplaats, knotten is geweigerd 113-10-2022
2022-06018 Beppie Nooijstraat 3-79 hartbladige Els in slechte conditie vormt risico omgeving met herplant 110-10-2022
2022-06159 Kedoestraat t.h.v. nr. 8 dode eenstijlige Meidoorn en vormt vanuit boomveiligheid een risico voor de omgeving1 13-10-2022
2022-06162 Kenaupark nabij nr. 6 A Spaanse Aak verkeert in slechte staat en vormt vanuit boomveiligheid een risico voor de omgeving met herplant 111-10-2022
2022-06186 Romolen Heempark nabij Europaweg 4 dode Spaanse Aak en vormt vanuit boomveiligheid een risico voor de omgeving met herplant.111-10-2022
2022-06189 Jaagpad 23 gem Schouwbroekerplas dode Wilg vormt vanuit boomveiligheid een risico voor de omgeving met herplant 113-10-2022
2022-06190 Genestetstraat t.o. nr. 26 dode Kastanje herplant grote boom, maar geen Kastanje terug planten 111-10-2022
2022-06191  Keizer Karelstraat t.h.v. nr. 5 Witte Els verkeert in slechte staat en vormt vanuit boomveiligheid een risico voor de omgeving met herplant1 10-10-2022
06196 Floresstraat t.h.v. nr. 62 dode Sierkers en vormt vanuit boomveiligheid een risico voor de omgeving met herplant1 10-10-2022
2022-06198 Maraisstraat t.h.v. nr.18 dode eenstijlige Meidoorn ien vormt vanuit boomveiligheid een risico voor de omgeving met herplant 110-10-2022
2022-06207 Schuilenburg t.h.v. nr. 2-48 Plataan heeft op deze plek geen toekomst om verder zonder problemen uit te groeien met herplant1 10-10-2022
2022-06208 Houtmanpad naast nr. 33 dode zwarte Els en vormt vanuit boomveiligheid een risico voor de omgeving met herplant1 11-10-2022
2022-06210 Gaelstraat t.h.v. nr. 21 dode Zweedse Lijsterbes vormt vanuit boomveiligheid een risico voor de omgeving met herplant1 12-10-2022
2022-06217 Krelagerstraat naast Voorhelmstraat 26 dode rode Meidoorn met herplant1 10-10-2022
2022-06221 Kennemerstraat 18 ZW Berk is te groot geworden voor de tuin. Door de boomstam- en wortels wordt de erfafscheiding met de achterburen verplaatst/omhoog gedrukt herplant in gemeentelijk groen nabij 110-10-2022
2022-06229 Beneluxplein naast nr. 2 2 dode witte Elzen met herplant 212-10-2022
2022- 06232 Sterrenpad 3 dode Elzenzijn dood met herplant 1e grootte 310-10-2022
2022-06235 Zuiderpolder-noord 2 dode Robinia en 1 dode Meelbes herplant 3e grootte met herplant 110-10-2022
2022-06251 Brouwersplein t.o. nr. 36 en 42 2 zieke Kastanjes op het plein worden gekapt herplant kleine bomen  210-10-2022
2022-06255 Lieoever 68 kampeerterrein De boom is dood en vormt vanwege boomveiligheid risico voor de omgeving met herplant 111-102022
2022-06335 Hendrik Roozenlaan 32 /td> 2 Berken Gelet op het verhoogd risico op breuk of windworp met herplant 2e grootte 212-102022
2022-06426 Pestalozzistraat naast nr. 1/td> 2 Meelbessen, 1 dode boom en 1 verkeert in slechte conditie , herplant zelfde soort 210-10-2022
week 40
2022-05737 Semarangstraat 2 Spar voorerf herplant ? ?4-10-2022
2022-06613 Hélène Swarthstraat 24 Den op voorerf i.v.m. dode takken en herinrichting tuin met herplant 13-10-2022
2022-06164 tegenover Donkere Begijnhof 1 dode Meelbes i.v.m. zeer slechte conditie met herplant1 5-10-2022
2022-06008 Pal Maleterweg 92 2 bomen achterf i.v.m. slechte conditie met herplant 23-10-2022
2022-06006 Pal Maleterweg 90 3 bomen achtererf i.v.m. zeer slechte conditie herplant ?? 6-10-2022
2022-055990 Vogelwaarde 54 dode boom achtererf met herplant 14-10-2022
2022-05736 Verspronckweg 5 dode Els i.v.m. gevaarzetting met herplant1 5-10-2022
week 39
2022-07026  Scheltemakade 12 dode boom voorerf met herplant 126-9-2022
2022-06244   Cruquiusstraat 14 te grote Wilg op achtererf i.v.m. scheefgroei en wegnemen daglicht met herplant 128-9-2022
2022-06170   Regentesselaan 2 dode Notenboom met herplant 126-9-2022
2022-06120  Lambrecht van Dalelaan 20 Atlas Ceder achtererf i.v.m. slechte conditie en eventuele gevaarzetting met herplant 128-9-2022
2022-05559  Vrijheidsweg 153 5 coniferen (leylandii) risico voor omgeving herplant Wilg 126-9-2022
2022-01547  Surinameweg 15 Kers en Veldesdoorn i.v.m. vervanging telefooncentrale gebouw van KPN met herplant 222-9-2022
week 38
geweigerd - 2022-04874 Hondsbos 10 te grote maar gezonde Berk op het achtererf i.v.m. plaatsen erfafscheidingn.v.t. 19-6-2022
2022-05754 Pladellastraat 31 2 Sierappels op zijerf i.v.m. zeer slechte conditie, met herplant 220-9-2022
2022-05141 Spaarnelaan 26 dode Treurwilg op achtererf met herplant1 19-9-2022
week 37
2022-05140 Marsstraat 73 20% snoeien/kandelaberen Berk op achtererf vanwege enig risicon.v.t. 14-9-2022
2022-04879 Rijnstraat 11 Sierkers achtererf geeft overlast en schade door wortel opdruk met herplant 114-9-2022
week 36geen
week 35geen
week 34geen
week 33
2022-05128 Muiderslotweg 177 zw meer dan 20% snoeien van 8 Leylandcipres in de binnentuin n.v.t. 15-8-2022
2021: totaal gekapt 563 - herplant 596
2020: totaal gekapt 558 - herplant 483
2019: totaal gekapt 477 - herplant 481

boven