december 2011

Goed nieuws voor de monumentale bomen in Haarlem.

De gemeente start de inventarisatie van particuliere monumentale bomen. Dit is nodig want er staan pas enkele particuliere bomen op de monumentale bomenlijst.

Particuliere monumentale bomen kunnen aangemeld worden bij Wim de Kruijk: info@boomadvies.com

De boom moet minimaal 80 jaar oud zijn. Op de gronden in Haarlem betekent dit meestal minimaal 80cm diameter op 1,3m hoogte. Bij twijfel kan de boom altijd aangemeld worden. Ook de boom van de buren kan worden aangemeld

Landelijke criteria voor monumentale bomen zijn monumentale bomen registratie

Persbericht gemeente Haarlem 6-12-2011

Om de particuliere, monumentale bomen in Haarlem extra te kunnen beschermen wil de gemeente deze bomen inventariseren. Daarvoor is vorige week opdracht verleend aan Wim Kruijk Boomverzorging; een klein boomverzorgingsbedrijf met grote betrokkenheid en veel ervaring.

Wim Kruijk

Fotograaf: Marisa Beretta

Na het afronden van de inventarisatie en een inspraakronde, stelt het college  de lijst met particuliere, monumentale bomen vast. Middels de bomenverordening zijn deze bomen vanaf dat moment officieel extra beschermd. De lijst is een aanvulling op de reeds vastgestelde Haarlemse Monumentale Bomenlijst 2009. 

Wim Kruijk (zie foto) start deze maand met het inventariseren in Haarlem. De inventarisatie gaat verder dan bomen in particuliere tuinen; ook bomen van woningbouwcorporaties of verenigingen van eigenaren worden geïnventariseerd. Belangrijkste voorwaarde voor de boom is de leeftijd. Als een boom 80 jaar of ouder is en in goede conditie verkeert, maakt deze grote kans om op de lijst te komen. Voor een bijzondere soort die niet veel voorkomt in Haarlem ligt deze leeftijdsgrens bij 50 jaar. Wim Kruijk: “Monumentale bomen hebben minstens drie tot vier generaties meegemaakt en zijn dan ook onderdeel van de geschiedenis van de plaats waar ze staan.”

Voor eigenaren van een monumentale boom 

In de periode december 2011 – januari 2012 kunt u Wim Kruijk aan de deur verwachten met het verzoek uw boom of bomen te mogen inventariseren. Van uw boom wordt de soort, de geschatte leeftijd en de standplaats genoteerd. De staat van uw boom wordt opgenomen en u krijgt onderhoudsadvies. Dit is kosteloos en wordt eens per drie jaar herhaald. U blijft zelf als eigenaar verantwoordelijk voor de juiste verzorging van de boom. De monumentale status van de boom of bomen blijft bestaan, ook als de boom van eigenaar veranderd.

terug naar Archief