Resultaat van het werk van de Haarlemse Bomenwachters

Hier zijn de positieve en soms ook minder positieve resultaten van enkele jaren werk. Ondertussen is er het een en ander veranderd in Haarlem maar we zijn er nog lang niet.

Succesvolle actie bewoners Ramplaankwartier

dreesplantsoen Een groot bouwproject midden in de wijk in het Willem Drees plantsoen bij de Gilles Schoolmeesterlaan zou het einde betekenen voor veel bomen aldaar. Bijna alle bomen zouden gekapt worden. Er staan heel wat grote bomen en het park is een geliefde speelplaats voor kinderen.

Bewoners hebben zich gezamelijk ingezet voor behoud van de bomen en het park. Kinderen hebben handtekeningen opgehaald en de wethouder is ter plaatse gaan kijken.

Een motie van D66 is aangenomen waardoor de plannen voorlopig van de baan zijn. Dit project is een goed voorbeeld hoe bewoners die zich samen sterk maken veel kunnen bereiken. De politiek ziet ook in dat er zo langzamerhand wel erg weinig groen overblijft en verder bouwen op elk plekje in de stad een onprettige leefklimaat geeft. Groenlinks wil veel meer groene leefruimte in de stad.

Geen kap populieren Westergracht

Bij werkzaamheden aan de Westergracht bleken de grote populieren daar slecht geworteld te zijn.
UPDATE 2010.
Onderzoek wijst uit dat de bomen in goede conditie zijn en de gemeente nog steeds kapplannen heeft.
Lees hier verder.

Een aantal bomen staat inderdaad erg dicht bij de parkeerplekken. Dat zal de bomen geen goed doen.
Het blijft de vraag of de gemeente bij de herinrichting van de Westergracht wel voldoende rekening heeft gehouden met de populieren. Er is daar vlakbij wortels gegraven en de parkerende auto's drukken de grond aan. Zie foto.

Engelandpark eerste succes ' Bomenwachters' .

Inspraakprocedure herinrichting moet over.
In het Engelandpark in Schalkwijk wilde de gemeente 37 bomen met een diameter dikker dan 20 cm kappen ten behoeve van het uitbaggeren en verbreden van de watergangen. Door bezwaarschriften van onder anderen de Haarlemsebomenwachters, bepaalde de hoorcommissie dat er een mogelijkheid tot inspraak had moeten zijn voor de belanghebbenden. Er werd een participatiegroep gevormd waarin ook de Haarlemsebomenwachters vertegenwoordigd zijn.
Er zullen voor de werkzaamheden nog steeds bomen moeten wijken, maar de meest waardevolle bomen zijn gered waaronder deze Els op de foto.

Kap iepen

vrouwehekstraat Alle 27 iepen waren al gekapt en gerooid in een paar uur tijd. 27 iepen, monumenten uit de wederopbouw, 58 jaar geleden geplant, vernietigd uit pure onwetendheid van de dienst Beheer Openbare Ruimte.

Men wist niet de al 30 jaar verwaarloosde trotoirs te herstellen rond de bestaande bomen. Een belangrijk argument voor het kappen was dat de Vrouwehekstraat na het opknappen niet mocht afwijken van de andere omliggende straten daar staan al allemaal kleine boompjes. Patrimoniumbuurt pas op voor uw nog resterende oude bomen, die moeten worden aangepast.

De Haarlemse Bomenwachters zijn ernstig teleurgesteld dat men niet heeft willen luisteren naar al die mensen die bezwaar hebben aangetekend tegen de kap van de bomen. Nu jaren later kunne we stellen dat de Haarlemse Bomenwachters veel bereikt hebben. Nu praten we veelal mee met plannen voordat ze ten uitvoer worden gebracht.

Op pad met de Haarlemsebomenwachters

De start was vanaf de Oude Groenmarkt om 14 uur onder leiding van de Haarlemse Bomenwachters (HBW).

Het ging erom de aandacht te vestigen op de bedreiging van bomen en groen en de leefbaarheid van straten en buurten en wat de rol van de gemeente daarbij is.

We fietsten naar de HannieSchaftstraat-Schipholweg daar willen we laten zien wat er met de grote oude bestaande bomen gebeurt als de afdeling stadsontwikkeling een groot sloop/nieuwbouw plan ongewijzigd gaat uitvoeren. De HBW heeft een opname gemaakt van de 60 aanwezige waardevolle bomen, in totaal gaat het om veel meer dan honderd bomen die men wil rooien ten behoeve van het vernieuwingsproject. De meeste grote bomen moeten vooral wijken voor grootschalige kantoorbouw. Hier voert de HBW een bezwaarprocedure en bestoken we de wethouder en de Gemeenteraad met adviezen.

Het project Hannie Schaftstraat is ook een voorbeeld voor de gang van zaken bij andere sloop/nieuwbouwprojecten zoals:

- Het Deo terrein, waar bij voorbaat kapvergunningen zijn verleend

- De Slauerhofstraat in Haarlem Noord, daar is voor 99 bomen een kapvergunning verleend ivm. sloop/nieuwbouwplannen, terwijl bouwvergunningen nog niet zijn verleend. Ook daar heeft de HBW bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning. Afdeling stadsontwikkeling hecht geen waarde aan bomen en het bestaande groen bij hun vernieuwingsprojecten.

Vervolgens fietsen we naar de Patrimoniumbuurt, daar nemen we een kijkje in de Vrouwehekstraat, daar wil de gemeente alle bomen kappen om de trottoirs opnieuw te bestraten, zo vertelden ons een aantal aanwezige buurtbewoners. Volgens een door de gemeente ingeschakelde boomkundige is kap voor 10 van de 27 bomen nodig. Naast een groot aantal bewoners zijn de bomenwachters in actie voor behoud van zoveel mogelijk van de lommerrijke Iepen.

Via de Transvaalbuurt gaan we naar de Velserstraat waar de actiegroep ‘Ridderspoor’ uitlegt dat ook daar alle bomen zouden moeten worden gekapt wegens vernieuwing van het riool en herprofilering van de straat terwijl het anders kan.

Tijdens onze fietstocht met name door de Transvaalbuurt is het opmerkelijk hoeveel kleine dunne boompjes we onderweg tegen komen15 jaar is de gemiddelde leeftijd van de stadsbomen in Nederland blijkt uit onderzoek.

De inrichting van ook smalle straten kan veel groener, dat is te zien in bijvoorbeeld de Amsterdamstraat, waar keurig smal gehouden ‘pilaren van bomen’ de straat een groen aanzien geven.

We gaan tot slot door de kale Saenredamstraat, waar dit voorjaar alle bomen gerooid zijn ivm. vernieuwing van het riool, naar het cafe van het Dolhuis voor de afsluiting. Waar we met de aanwezigen het indrukwekkende Haarlemse kapprogramma van het eerste halfjaar doornemen (ruim 1000 bomen en 750 herplant) en ideen bespreken om de bomenstand in de stad te verbeteren.

Het was een leuke en leerzame tocht rond het Haarlemse centrum, ondanks dat er buiten de HBWers maar 3 belangstellenden waren.

De Haarlemse Bomenwachters gaan vaker zo’n bomenschouw organiseren.

Namens de HBW Gino Smit.

terug naar Archief