Waar worden bomen herplant?    (januari 2017)

Herplant
In de gemeente Haarlem wordt er voor elke gekapte boom een nieuwe boom geplant. Het plantseizoen voor bomen loopt van half november tot half april (afhankelijk van de weersomstandigheden). Op de website van Spaarnelanden staat onder het kopje "Herplanting" de Voorlopige lijst nieuw te planten bomen seizoen 2016/2017 te lezen waar de bomen in de stad worden geplant. Het rooien van bomen, weghalen van stronken en bestellen van nieuwe bomen is voor half november afgerond, zodat het plantseizoen voor bomen volledig benut kan worden. Hoe vroeger de bomen worden geplant hoe beter de haarwortels al kunnen groeien als het warmer wordt. Haarwortels zijn nodig om water op te nemen. Water dat noodzakelijk is om het blad uit te laten komen.

Spaarnelanden
Spaarnelanden is verantwoordelijk voor het bomenbeheer in de gemeente Haarlem. Dat houdt in dat de bomen worden verzorgd, gesnoeid en gecontroleerd op vitaliteit en stabiliteit. Het kan voorkomen dat er een boom moet worden gekapt, omdat deze schade veroorzaakt aan de omgeving of de veiligheid in gevaar brengt. Op basis van eigen waarneming, een melding van een inwoner of een veiligheidskeuring kan Spaarnelanden besluiten om een boom te kappen. Na het kappen van een boom blijft de boomstronk staan. De stronk wordt op een later tijdstip weggehaald gelijk met de andere boomstronken in de gemeente. Na het weghalen van de boomstronken wordt er bomenzand of bomengrond in het nieuwe plantgat aangebracht. Zo heeft de nieuwe boom, die hier wordt geplant, voldoende voedsel en lucht en kan goed groeien.

terug naar Archief