2022-09 Participatie, méér m2 groen en behoud van bomen

De Haarlemse Bomenwachters HBW roept op om participatie nu serieus te nemen. Zo vroeg mogelijk in het proces bij de keuzes die in de Gemeente Haarlem voorliggen. Dat betekent ook, dat de Haarlemmers actief worden benaderd, zodat zoveel mogelijk bewoners meegenomen worden in de ontwikkelingen in Haarlem, die de gemeente vorm gaan geven. Het gaat om raadplegen, adviseren of meebeslissen. (meer)

2022-09 Bouwplannen en bomen integreren

HBW pleit er weer voor, dat gemeente Haarlem nu echt gaat werken aan het toepassen van ruimte voor bomen en struiken tbv klimaatadaptatie. Hiermee kan ze tegelijk werken aan het welbevinden van bewoners bij nieuw(bouw)plannen in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Dit moet dienen als robuuste stap voorwaarts in de nu voor bomen en ander groen ondermaatse planningsprocessen.
U kent dat wel: "oh ja, we moeten ergens nog wat ruimte beschikbaar houden voor wat openbaar groen, liefst met een boompje erin! Nou ja 3% is genoeg en 3 boom per 90 woningen is zat". (meer)