Vernieuwen kademuren Nieuwe Gracht (jan 2012)

Op 24 februari 2012 is de inspraakperiode van de geplande reconstructie van de Nieuwe Gracht afgerond. Na overleg met de Haarlemse Bomenwachters worden niet alle bomen langs de Nieuwe Gracht gekapt.

29 maart 2012

Uit het aan vullende bomenonderzoek blijkt dat 11 bomen in goede staat en ‘verplantbaar’ zijn. (groene stippen). Om een boom te kunnen verplanten moet deze minmaal één plantseizoen voorbereid worden. Het voorbereiden van de verplantbare bomen gebeurt in maart en april. Dit betekent dat de verharding rondom de boom tijdelijk wordt opgebroken, een folie wordt aangebracht en de wortels worden geïnjecteerd. Tenslotte worden de verplantbare bomen gesnoeid. De verplantbare bomen worden  op zijn vroegst in het najaar verplant naar een nader te bepalen locatie langs de Nieuwe gracht.

Na overleg met de gemeente, toevoeging van de Haarlemse Bomenwachters:
Twee bomen in vak B (rechts) worden tijdelijk geplaatst in het plantsoen helemaal rechts, bij het Spaarne. Deze bomen kunnen dus geen lange voorbereidingsperiode krijgen. Als de kademuren  van vak B vernieuwd zijn, worden alle elf verplantbare bomen op dit gedeelte van de Nieuwe Gracht geplant. Hier is een veel langere voorbereidingsperiode mogelijk.

De Nieuwe Gracht zal op dit deel meteen een heel volwassen groen  aanzien krijgen.

Als vak C(midden) vernieuwd is, komen er, op verzoek van HBW, bomen van  waarschijnlijk omtrek 30  cm i.p.v. 20/25.

Tekening Nieuwe Gracht

terug naar Archief