Haarlemse Bomenwachters

Haarlemse Bomenwachters zetten zich in voor boombehoud en meer en betere kwaliteit m2 groen en bomen in de leefomgeving. Haarlem is nu de minst groene stad met, op twee na, de meeste inwoners per ha in Nederland.

Bomen in Haarlem

De gemeente Haarlem weet dat ze heel weinig stadsgroen heeft. Toch verleent ze veel te gemakkelijk kapvergunningen. Ondanks het verzet van de bewoners hebben grote bouwprojecten en de aanleg van infrastructuur de laatste jaren gezorgd voor de kap van honderden bomen. Het groen wordt soms al weggehaald terwijl plannen nog niet vast staan. Deze kale vlaktes blijven jarenlang bestaan. Beleidmakers, projectontwikkelaars en burgers moeten zich meer bewust zijn van de economische en maatschappelijke waarde van groen. Groen draagt bij aan leefbaarheid, wonen, gezondheidszorg en recreatie. Bomen zijn geen vervangbare decorstukken, maar levende organismen die onderdeel zijn van een ecosysteem. De gemiddelde levensverwachting van straatbomen in Haarlem is niet meer dan 30 jaar. De meest voorkomende bedreigingen van bomen zijn de bouw van woningen en bedrijven, de aanleg van wegen en kabelnetten, verlagingen van het grondwaterpeil, overlast klachten en onwetendheid bij bomen beheerders en eigenaars.

Leefbaarheid van de omgeving

De Haarlemse Bomenwachters streven naar een betere bescherming van bomen en groenvoorzieningen in Haarlem en naar goed overleg met direct betrokken bewoners en bewonersgroepen.

Lees hier meer over onze beweegredenen.