Petitie kaalslag provinciale wegen gestart (juli 2015)

Stichting de Bomenridders Rotterdam is een petitie gestart om landelijk aandacht te vragen voor de dreigende kaalslag langs provinciale wegen.

Provincies gaan duizenden bomen kappen langs provinciale N-wegen. Alle ‘obstakels’ tot 4,5 meter van de weg moeten verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit het kappen van zo’n 6000 bomen, in andere provincies nog veel meer. Dat wegen daardoor veiliger worden is een illusie en is omstreden. Kale bermen nodigen uit tot harder rijden met als gevolg ernstiger letsel en meer schade bij ongevallen. Hoge snelheid, telefoneren en gevaarlijk rijgedrag zijn oorzaken van ongevallen, bomen zelden tot nooit. Ons mooie landschap wordt onaanvaardbaar aangetast. Geluid- en windoverlast nemen toe, schaduw, verkoeling, afwisseling, compensatie CO2 en afvang van fijnstof nemen af.

Beleidsmakers lopen kritiekloos achter discutabele aanbevelingen van kenniscentrum CROW aan, aangemoedigd door de ANWB. Omwonenden en groene belangengroepen worden amper betrokken bij de plannen; schandalig en strijdig met beleid dat vraagt om betrokken burgers. Roekeloos rijden veroorzaakt ongelukken, bomen krijgen de schuld.

De Bomenridders roepen daarom de verantwoordelijken op de kap langs N-wegen onmiddellijk te stoppen. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden moeten de plannen opnieuw maar met andere uitgangspunten vormgegeven worden. Iedereen is voor een grotere verkeersveiligheid maar niet ten koste van ons landschap. Omwonenden hebben door hun plaatselijke kennis vaak meer en beter inzicht in alternatieven om de verkeersveiligheid ter plaatse te verbeteren. Een goede afweging van zowel het belang van verkeersveiligheid alswel het belang van natuur- en landschapsbehoud is essentieel.

De petitie is hier te ondertekenen:
petitie stop-de-bomenkap-langs-provinciale-n-wegen

Meer informatie over de kwestie is te lezen op de website van de bomenridders
Bijbehorende Facebook actiepagina.

terug naar Archief