Boombehoud aan het Spaarne (juni 2015)

De gemeente heeft gekozen voor bebouwing langs het Spaarne met boombehoud. Er waren meerdere varianten voorgelegd om het gebouw Koningstein te vervangen. De Haarlemse Bomenwachters hebben de raadsleden duidelijk gemaakt dat in dit geval boombehoud erg belangrijk is.

De bewoners en de wijkraad hebben steun gevraagd aan de Haarlemse Bomenwachters voor het behoud van drie gezonde bomen bij Koningstein in het project Koningshof. De leden van de commissie beheer en de commissie ontwikkeling werden door diverse organisaties benaderd waaronder de bomenwachters met het verzoek te kiezen voor een variant met boombehoud.

Nadat de commissie ontwikkeling vorig jaar juni besloot de voorkeursvariant Koningshof nader uit te werken, waarin de bomen perfect passen, besloot B&W totaal onverwacht toch weer hun kolosvariant Spaarneplaats als optie in te brengen. Daarin worden de bomen gekapt. Bewoners en wijkraad zijn hierdoor overvallen - ze werkten een jaar bijna aan de breed gedragen uitwerking van Koningshof. Op 20 mei werd de Commissie opnieuw gevraagd te kiezen. B&W koos daarin voor de grijze kolos in verband met een geringe meeropbrengst (ongeveer 1,8 ton) op een dikke miljoen opbrengst.

De Haarlemse bomenwachters hebben aangegeven dat het Rozenprieel een wijk is met de minste bomen per woning in de stad. Elke goede gezonde boom is er dus één die behouden moet worden. In de afweging voor de raadsleden werd niets vermeld over boombehoud. Hoe kunnen dan andere belangen afgewogen worden ten opzichte van boombehoud? In de variant van de bewoners en de wijkraad past ook sociale woningbouw, zonder grote financiële kosten voor de gemeente. Dit was een belangrijk aspect voor de commissie. Een variant met boombehoud!!

In het verleden is er genoeg verdiend met bouwen door de extreme verdichting van de wijk. Gelukkig heeft de gemeente nu gekozen voor de variant die bijdraagt aan de leefbaarheid van de burgers i.p.v. opbrengst voor de gemeente.

terug naar Archief