Verspronckweg 2007

De gemeente Haarlem wilde vele bomen aan de Verspronckweg kappen. Door een aantal actieve bewoners en de Haarlemse bomenwachters zijn er goede plannen gemaakt.

De plannen

Aanvankelijk was het idee om alle bomen te vernieuwen tussen rotonde Korte Verspronckweg en Kleverlaan (er staan ca. 25 oude iepen en nog zo’n aantal jongere). Er komt een veilig fietspad, vrijliggend, al dan niet grenzend aan de weg. Indien aan de weg, dan komt er een schuine band, verhoogd fietspad en rijden de auto’s over fietspad naar het naastgelegen parkeervak. Uitvoering in asfalt. Indien een fietspad tussen parkeervakken en trottoir (meest veilig), dan is zowel asfalt (wens fietsersbond) als uitvoering in gebakken klinkers denkbaar.

De plannen zijn de moeite waard maar dat moet toch te combineren zijn met behoud van bomen?

Onlangs is er een oude iep omgezaagd wegens iepziekte. De afgelopen jaren zijn er al meerdere bomen weggehaald (iepziekte? herplant plicht?) Vorig jaar is er een aantal jonge boompjes bijgeplant. Het wordt steeds rommeliger.

Afwegingen.

Meest structurele oplossing is om opnieuw te beginnen met inrichten en doe het meteen goed. Voordeel daarvan is dat het nieuwe wegprofiel (voetpad, fietspad, parkeerstrook, rijbaan) op de meest veilige manier aangelegd kan worden. HBW en bewoners zijn daar niet blij mee.

Maar je kunt ook redeneren, dat je NU de kans hebt een prachtige laan te maken, een goede boomkeuze (soort en grootte) te doen, de bomengaten goed voor te bereiden (benodigde m3 grond, voeding, maatregelen tegen wortelopdruk, groot plantgat/boomspiegel), mooi afgewerkt.

HBW wil het behoud van de bestaande bomen, pleit voor grotere boomvakken rond de oude bomen, met hogere band of met schelpen (als in Bloemendaal), waardoor je de wortelopdruk al voor een groot deel kwijt bent. Het trottoir is breed genoeg om langs de bomen te lopen.

Direct flinke grote bomen terugplanten

HBW is bereidt te bespreken of een nieuwe start in dit geval misschien op termijn niet een beter keuze is. Mits aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan. En dat zal ongetwijfeld ook veel geld kosten omdat de nieuwe bomen dan direct enige omvang moeten hebben ( 15 – 20 cm diameter).

De gemeente wilde direct tot kap overgaan mede door schade aan wegdek en gevaarlijke situatie. Echter de schade was voornamelijk ontstaan door slecht onderhoud van het wegdek en de bomen. Klachten van bewoners bleken niet te achterhalen. Reden genoeg voor actieve bewoners om samen de gemeente op andere gedachten te brengen. De iepen bleken gelukkig alle in goede gezondheid zodat het de moeite om de bomen te redden.

Volgens de gemeente.

1. zeer veel overlast van opdrukkende wortels
2. gevaar voor de voetgangers

In werkelijkheid

(dit staat haaks op de plannen die er liggen om de rijbaan ter plaatse van Verspronckweg 122 te versmallen en aldaar vrijliggende fietspaden aan te leggen t.b.v. de nieuwe toegang (via het doodlopende gedeelte en met een brug over de Delft) naar de nieuw te bouwen school.

terug naar Archief