Westergracht 2009 / 2010

De gemeente Haarlem wilde de Westergracht grondig opknappen. Daarvoor moeten de grote populieren dan wel weg. De Westergracht is een belangrijke toegangsweg voor Haarlem, een luisterrijke laan met bomen, een visitekaartje voor Haarlem. De hoge Bavo kerk laat de bomen goed tot hun recht komen.

Deze bomen zijn door een onafhankelijk bureau onderzocht en daaruit blijkt dat op een enkele boom na, de bomen nog in zeer goede staat verkeren en zeker nog 10 - 15 jaar meekunnen. Met goede verzorgen waarschijnlijk nog langer.

De gemeente samen met de wijkraad heeft een info avond gehouden waar maar weinig bewoners aanwezig waren. Wij als HBW konden bijna niet geloven dat de bewoners het niet uitmaakt of de bomen verdwijnen.

Daarom is eind december in een schriftelijke enquete van de HBW aan alle bewoners gevraagd per email aan te geven of men voor danwel tegen de kapplannen is. Er kwam in december en januari een groot aantal reacties op onze oproep. Van de circa 45 reacties zijn er 42 tegen kappen, 1 voor en 2 genuanceerd tegen.

Het actief benaderen van bewoners levert dus een heel ander beeld op dan een informatieavond. De gemeente kan hiervan leren dat de huidige methodiek van bewoners informeren via informatieavonden niet een juist beeld oplevert van de werkelijke meningen die er leven. Het is belangrijk dat de gemeente bewoners veel actiever informeert dan nu gebeurt.

Reacties

Veel bewoners namen de moeite om hun motivatie mee te sturen. Hier volgen een aantal uitspraken die we u niet willen onthouden en tevens aangeven hoe belangrijk groen voor mensen is.

Hoe verder.

Er zijn besprekingen met de gemeente (2010). Dit levert vooralsnog weinig op. Een aantal buurtbewoners heeft aangegeven met medewerking van de HBW verder te willen strijden. Het is de moeite waard. Hoewel er natuurlijk bomen teruggezet worden na een kap zijn die voorlopig natuurlijk vergelijklbaar in hoogte en uitstraling.

terug naar Archief