Participatie Structuurvisie Openbare Ruimte gestart jan. 2013

In de Structuurvisie worden keuzes voor de komende dertig jaar gemaakt over water, groen en vervoer in de openbare ruimte.
Ontwerp mee op het stadhuis! Op dinsdagavond 22 januari 2013 wordt op het Stadhuis getekend aan de toekomst van Haarlem. Wat vind je belangrijk in de openbare ruimte van de stad. Alle inwoners, ondernemers en bezoekers van Haarlem zijn welkom om mee te ontwerpen. De bijeenkomst vindt plaats op het Stadhuis, Grote Markt 2, van 19.00 – 22.00 uur.

Via de website http://www.sorhaarlem.nl/ kan iedereen meedenken. U kan reageren op de voorstellen die de gemeente doet of zelf een reactie geven. Dit kan tot 4 februari.

Doe mee en laat weten wat je belangrijk in de openbare ruimte vindt.

Structuurvisie Openbare Ruimte Hoofdlijnen okt.2012

Inmiddels heeft de gemeente de hoofdlijnen voor de Structuurvisie Openbare Ruimte opgesteld. Deze is 4 oktober 2012 in de gezamenlijke commissie beheer en ontwikkeling besproken. Bekijk hier deze hoofdlijnen.Hilde Prins heeft namens de Haarlemse Bomenwachters ingesproken over het belang van groen in de leefomgeving. Bekijk hier de reactie van de Haarlemse Bomenwachters op Structuurvisie Openbare Ruimte.

Ook bracht de CDA haar ingediende motie onder de aandacht, waardoor de wethouder heeft toegezegd dat er in deze Structuurvisie Openbare Ruimte een Groenstructuurplan wordt opgenomen. De participatie over het plan gaat binnenkort weer verder.

De Structuurvisie Openbare Ruimte wordt opgesteld. juni 2012

Op de particpatie-avond, afgelopen juni, kregen we te horen dat er o.a. plannen zijn voor een ringweg rond de stad, goed openbaar vervoer; vertrammen van de zuidtangent en light-rail, de geparkeerde auto uit de straat te weren, zodat er ruimte vrij komt voor groen in de straat en het groen buiten de stad goed bereikbaar te maken. De bedoeling is dat de visie tot 2040 geldig is, dus alle toekomstwensen kunnen aangedragen worden. Later wordt bekeken of het (financieel) mogelijk is.

De structuurvisie OR (motie CDA) is mede een vervolg is op het mislukte Groenstructuurplan wat weer het antwoord was op het burgerinitiatief Haarlems Openbaar Groen in de Verdrukking. Bekijk hier de motie van de CDA.

Op de participatie bijeenkomst van 26 juni werd al snel duidelijk dat de gemeente nog steeds geen groennorm bij bouwprojecten wil gaan instellen en fietspaden naar het groen belangrijker vindt dan uitbreiding van groengebieden in de stad. Het gaat om kwaliteit niet om kwantiteit, zei de wethouder. Daar is iedereen het natuurlijk mee eens. Door achterstallig onderhoud is het groen op sommige plekken misschien niet naar wens, maar dat betekent niet dat het maar moet verdwijnen. En in nieuwbouw hoort ruimte en een onderhoudsbudget voor groen gereserveerd te worden.

terug naar Archief