Haarlemse Bomenwachters

Ontstaan in 2006

In 2006 zijn, binnen de Haarlemse gemeenschap, een aantal felle discussies geweest over het kappen van bomen. Gebleken is dat er in de stad weinig zaken zijn waar de inwoners zich zo bij betrokken voelen als bij hun bomen. Veel inwoners van Haarlem vinden dat er onzorgvuldig wordt omgesprongen met het groen in de stad. Haarlem is nu al één van de meest versteende steden van Nederland. Om een beter groenbeleid van de gemeente te bewerkstelligen en particulieren te helpen met hun strijd voor het behoud van het groen in hun buurt heeft een aantal bezorgde burgers en groenexperts zich verenigd in de 'Haarlemse Bomenwachters'. Zij willen een platform bieden waar bewoners, bewonersgroepen en wijkraden informatie advies en ondersteuning kunnen krijgen bij hun strijd voor behoud van de zo waardevolle bomen en groenvoorzieningen in Haarlem.

Doelstelling / Motivatie

Wij doen dit door

Werkwijze

De Haarlemse Bomenwachters komen maandelijks bij elkaar. Zij houden de gepubliceerde kapaanvragen en verleende vergunningen bij en controleren het gemeentelijk beleid o.a. op de herplantplicht. Verder lezen ze bomenrapporten en zetten ze zich in om eventuele kap te voorkomen. Ook kaarten zij misstanden aan en oefenen druk uit op verantwoordelijke gemeentebestuurders, ambtenaren, stedenbouwkundigen, architecten, project- ontwikkelaars, woningbouwverenigingen etc. Doel is hen te overtuigen dat het ook anders kan. Op basis van het dossier van de vergunning en een veldonderzoek wordt gekeken of bezwaar zinvol is. Tevens wordt bedacht of een groter draagvlak bij de Haarlemmers verkregen kan worden. Media worden benaderd om aandacht te vragen bij onnodige kap van gezonde bomen.

Bezwaarprocedure tegen onnodig kappen van bomen

Haarlemmers kunnen wel protesteren tegen het kappen van bomen, maar als zij er te ver vandaan wonen hebben ze geen recht om voor de bomen op te komen. Het is dus zaak dat direct omwonenden / belanghebbenden zich mobiliseren, anders kan de Hoorcommissie voor Beroep en Bezwaar het bezwaarschrift tegen een kapvergunning niet–ontvankelijk verklaren. Indien bewoners zelf onvoldoende bereiken, kunnen zij via de Haarlemse Bomenwachters de Bomenstichting om hulp vragen. Het moet dan wel gaan om een groter (algemeen) belang. Met hulp van de landelijke bomenstichting wordt dit probleem opgelost. Deze stichting is een erkend rechtspersoon die juridische stappen kan ondernemen. De Haarlemse Bomenwachters zijn de ogen en oren van de landelijke stichting. De bomenwachters kennen de plaatselijke situatie, onderhouden de contacten met de belanghebbenden en bereiden de gegevens voor die de contactpersonen van de stichting nodig hebben om officiële bezwaren in te dienen als burgers bezwaar willen maken.

Waarom de Bomenstichting?

Bomen kunnen zichzelf niet verdedigen. Daarom is er de Bomenstichting. De Bomenstichting (1970) is een landelijke stichting, gevestigd te Utrecht. Er is een netwerk van contactpersonen, dat verspreid over het hele land op lokaal niveau voor bomen opkomt. De Bomenstichting heeft een aantal publicaties uitgebracht die gaan over de rechten en plichten rond bomen.info@bomenstichting.nl www.bomenstichting.nl

Motivatie Haarlemse Bomenwachters

Er moet meer groen komen in de stedelijke omgeving. Burgers en beleidsmakers moeten bewust zijn van de economische en maatschappelijke waarde van groen. Investeringen in groen dragen direct en indirect bij aan belangrijke maatschappelijke beleidsterreinen als gezondheidszorg, leefbaarheid, veiligheid, wonen en recreatie.

Lees hier meer over de waarden van het groen.