Bomen op straat en onderhoud

Hoe bomen geplant worden is erg belangrijk. Een kleine investering in een ruim plantgat met goede voeding voorkomt problemen in de toekomst. Als een boom omvoldoende voeding in de grond vindt, dan zoekt de boom dit aan de oppervlakte waardoor er worteldruk op stoep en weg kan ontstaan, wat probelem kan geven.

Wortels die trottoirtegel opdrukken leiden tot valpartijen. Klachten van bewoners kunnen de gemeente soms aanzetten tot een 'grootse' renovatie waarbij de bomen dan het onderspit delven. Onnodig want goed onderhoud en tijdig ingrijpen had veel schade beperkt. Vele mooie bomen langs Haarlemse straten zijn zo bij renovaties verdwenen.

Zelfs als de trottoirs of weg schade hebben geleden kunnen de bomen vaak gered worden. Wortels aan de bovenkant kunnen tot een zeker punt worden verwijderd zonder dat de boom daar erg veel last van heeft. Het is vaak bij een herziening van het wegdek ook mogelijk om de boom wat meer ruimte te geven. Een ruim plantgat, goede aarde, met een goede basis kan de buurt vele jaren van het groen genieten.

Hieronder een aantal voorbeelden van slechte en goede bepantingen.

Schade door slechte beplanting en onderhoud.

bestrating niet onderhouden
Wortels kunnen aan oppervlakte doorgroeien en nog meer schade geven.
worteldruk boom
Tegels opgedrukt. Zal zeker klachten geven Opgedrukte stenen. Geven gauw valpartijen en klachten bij de gemeente.
verwaarloosd trottoir
Losse trottoirtegels. Onderhoud!
trottair opdruk voorbeeld
Stoep met asfalt. Zeker in het donker een probleem. Achterstallig onderhoud.

Hoe het beter kan.

plantgat met grind
Plantgat half verhard. Grind en bindmiddel. Boom kan zo toch vlakbij pad staan.
plantgat met schelp
Plantgat met schelp / bindmiddel. Voldoende ruimte.
plantgat steen en grind
Boom langs pad. Grind, steen en bindmiddel. Halfverharding.
wortels weggehaald
Groot plantgat. Wortels aan bovenkant weggehaald. Boom heeft hier geen last van.

terug naar Informatie