Waar blijft boombehoud bouwplan Delftplein

Waarom vermeldt de wethouder in het advies voor de bebouwing van het Delftplein niet dat dit ten koste gaat van alle 60 gezonde bomen van 31 en 21 jaar oud? En bovendien een nog onbekend aantal bomen op het grondgebied van Velsen. Voor gezonde bomen geldt het beleid dat deze behouden worden, tenzij wordt aangetoond dat een bouwplan met behoud van de bomen niet mogelijk is. Uit niets blijkt dat er moeite is gedaan om een ontwerp te maken met behoud van de volwassen bomen die met hun bladmassa veel functies hebben voor een goed gebruik van de openbare ruimte. De huidige inrichting is voornamelijk groen en onverhard. Het gebied wordt voor 50 tot 60% bebouwd en verhard. Welke reacties geven de raadsleden die Haarlem groener willen maken straks bij de bespreking van dit plan?

Aan de buitenrand van de ontwikkeling blijft een smalle groenstrook langs de N208 gehandhaafd. Niet breed genoeg als geluidsscherm of een wandeling in het groen. Verder is er geen groenparagraaf opgenomen in het programma van eisen voor de openbare ruimte. Waar komen de voetpaden te liggen om de mensen veilig naar de scholen en winkels te laten gaan nu ze omringd zijn door drukke wegen? Welke oppervlakten zijn nodig voor de ontmoet- en verblijfsvoorzieningen voor de mensen die er nu en straks wonen? Waarom worden de veilige speelvoorzieningen voor de kinderen, een trapveld en hangplek voor de jeugd, sportvoorzieningen voor de jongvolwassenen en een beschutte bloementuin met bankjes voor volwassen en ouderen niet ingetekend? De buitenruimte is hard nodig als ‘tuin’ omdat de woningen maar 40 tot 60m2 groot zijn. Ondanks de grote vraag verdwijnen de volkstuintjes. De wethouder vindt ook dat het trapveld wel kan verdwijnen naar ‘ergens anders’ in noord. Maar de kinderen wonen nu en straks op deze locatie en niet ‘ergens anders’. In het programma voor de openbare ruimte wordt wel gesproken over wateropvang in wadi’s, maar hoeveel m2 en waar? Welke ecologische voorzieningen zijn noodzakelijk voor vliegende dieren die het gebied gebruiken als verbindingszone tussen Spaarnwoude en de duinen?

Nu wordt alles buiten de projectgrenzen geen verantwoordelijkheid van het project genoemd! De gebouwen zijn zeer gedetailleerd beschreven. Maar waarom ontbreekt wederom een net zo gedetailleerde beschrijving van de eisen voor de openbare ruimte? Straks is alles bebouwd en zijn de restruimten niet geschikt voor de gewenste functies. Zijn gebouwen dan telkens belangrijker dan de mensen die er nu en straks wonen!