Knelpunten in het boombehoud

De HBW strijdt sinds 2006 voor het voorkomen van onnodig kappen van gezonde bomen en het stimuleren van behoud van groen in de directe leefomgeving van de bewoners van de Gemeente Haarlem. Het gaat om alle bomen, die door de gemeente Haarlem ingedeeld worden in groepen als het om de procedure aan komt:

  1. Gemeentebomen in de openbare ruimte
  2. Gemeentebomen, die op terreinen staan die eigendom zijn van de gemeente (vastgoed, sportterreinen, e.d.)
  3. Particuliere bomen in privé tuinen
  4. Bomen (gemeente en particulier) in bouwprojecten
  5. Overig zoals monumentale bomen ((gemeente en particulier

Hiervoor worden ontwikkelingen in de gemeente, boven- en ondergronds, en beheer en onderhoud zo veel mogelijk gevolgd. Ook zijn de Bomenwachters actief of passief betrokken bij het formuleren van de beleidsstukken. De laatste tijd maken we ons grote zorgen over de procedure en uitvoering van het kappen en herplant van het bomenareaal.


Kappen of behouden


Vervanging (gemeente-)bomen


Vervanging particuliere bomen

Bouwprojecten

(Vrijwel) Iedere Politieke partij heeft het groener maken van de stad in zijn programma staan. In de praktijk blijkt regelmatig dat deze vermeende wens/eis niet wordt uitgevoerd. Iets in je partijprogramma schrijven is één ding, zorgen dat dit praktijk wordt is iets anders.

Ook de Projectontwikkelaars hebben natuur inclusief bouwen hoog in hun vaandel, maar ook hier blijkt in de praktijk, dat dit vaak wordt verlaten als het op de uitvoering aankomt.

Overig

Het is natuurlijk van belang om beleid maken, en daarbij rekening te houden met de gevolgen van dit beleid, dus ook de controle of dat ook uitgevoerd wordt. Daar zijn ook afspraken en wellicht budget bij nodig om te realiseren wat er in het beleid wordt vastgelegd.

De storm Poly heeft ca. 500 bomen geveld. Dit is een aanzienlijk aandeel mede vanwege het gegeven, dat het vaak gaat om grote en op het oog gezonde bomen. Binnenkort moet er een onderzoek worden afgerond dat inzicht moet geven in specifieke oorzaken. Hiermee kan de gemeente Haarlem lering trekken uit het effect dat deze storm, en de eerdere storm uit 2015, op het beleid, beheer en onderhoud van de bomen en het groen in Haarlem heeft gehad.

De prestatieafspraken over het beheer en onderhoud van de gemeente met Spaarnelanden zijn nog steeds niet openbaar, dus het is onduidelijk waar de Haarlemmers op kunnen rekenen bij het beheer en onderhoud van Bomen en het groen. Beheerkaarten zijn nog niet optimaal. Bomen staan niet geactualiseerd op opendata, dus er staan bomen niet op, die er zijn, of wel die er niet zijn. De groeiplaatsen zijn nog steeds niet op de levensduur afgestemd, bij boomkroononderhoud wordt onnodig hoog takken weggehaald, boomspiegels worden niet aangepast aan de groei van de wortels, er is geen vervangingsplan voor zieke of slecht groeiende bomen voor de hele stad.