Participatie, méér m2 groen en behoud van bomen

De Haarlemse Bomenwachters HBW roept op om participatie nu serieus te nemen. Zo vroeg mogelijk in het proces bij de keuzes die in de Gemeente Haarlem voorliggen. Dat betekent ook, dat de Haarlemmers actief worden benaderd, zodat zoveel mogelijk bewoners meegenomen worden in de ontwikkelingen in Haarlem, die de gemeente vorm gaan geven. Het gaat om raadplegen, adviseren of meebeslissen.

Rol ambtenaren

Bewoners vragen telkens tijdens informatiebijeenkomsten om bomen te behouden en méér groen in de wijk of buurt toe te voegen. Vervolgens geven niet democratisch gekozen ambtenaren adviezen aan de wethouder om geen wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. Hierdoor wordt de kans op méér groen en behoud van gezonde oude bomen verhinderd.

Informatie bijeenkomsten

De HBW vraagt dringend om vroegtijdig de informatie bijeenkomsten voor grote omvormings-projecten in de fysieke ruimte bekend te maken, zodat Haarlemmers en raadsleden dan aanwezig kunnen zijn. Ook dringt HBW er op aan, dat de raadsleden nu spoedig zelf het initiatief nemen om de bewoners goed geïnformeerd te vertegenwoordigen. Op dit moment is aan de orde het besluit om veel gezonde bomen te kappen bij de ontwikkelingen bij de Sportweg, Beatrixplein en Louis Pasteurstraat. In feite is in het huidige Coalitie-akkoord het vastgestelde participatie en bomenbeleid van afgelopen jaren bevestigd. Maar wordt er steeds niet naar gehandeld.

HBW roept de Raad op om de volgende vragen aan het college voor te leggen:N.B.


Het Coalitieakkoord 2022-2026 geeft aan:
Het beleid geeft aan: