Gemeentelijke kapvergunningen

De gemeente publiceerde voorgaande jaren elke donderdag in de Stadskrant voor welke bomen een kapvergunning is afgegeven.
Sinds 1 januari 2014 is de gemeente verplicht om de vergunningen te publiceren op de website van de overheid www.officielebekendmakingen.nl. Zoek hier naar de bekendmakingen van Haarlem. De gemeente publiceert de vergunningen niet meer in de Stadskrant en ook niet op haar eigen website. Het is mogelijk om de vergunningen gemaild te krijgen. Kijk op www.haarlem.nl/mededelingen voor meer informatie en om u aan te melden voor de emailservice.

Binnen 6 weken na de dag van afgifte van de vergunning kan bezwaar worden gemaakt. De HBW heeft een voorbeeldbrief opgesteld om bezwaar te maken tegen een kapvergunning. U kunt hier deze brief downloaden.

Naast de afgegeven kapvergunningen publiceert de gemeente ook de aangevraagde vergunningen. U kunt hierover bij de gemeente informatie opvragen en eventueel een zienswijze op indienen.

Afgegeven kapvergunningen:

2020: totaal gekapt 236 - herplant 188
aanvraag nr. en adres aantal, soort en reden herplant bekendmaking
week 26
2020-03227 nieuwbouwproject “Groene Hofje” naast Stockholmstraat 2a3 bomen met herplant 1115-6-2020
2020-04585 Piet Voskuilenstraat en Sportweg8 bomen respectievelijk 3 bomen vanwege sloop gebouw voor bouw sporthal en omleggen gasleiding324-6-2020
week 25
2020-02649 Zuid Schalkwijkerweg 58 (Tjaden terrein) 31 bomen t.b.v. nieuwbouw 32 woningen herplant 44 bomen 442-6-2020
week 24
2020-03397 Gandhistraat 6 dode Berk in achtertuin is gevaar voor omgeving 05-6-2020
2020-03032 Blekenbergstraat 18 2 Berken in voor- en achtertuin te dicht op erfgrens 09-6-2020
week 23
2020-04070 Irisstraat 45 2 Essen i.v.m. gevaarzetting 029-5-2020
week 22
2020-01844 van Kinsbergenplein te grote Eik in kleine achtertuin geeft wortelopdruk en kan schade opstal veroorzaken 020-5-2020
2020-04068 oevers Kamillevaart 2 bomen vanwege groot onderhoud0 22-5-2020
week 21geen
week 20geen
week 19geen
2019: totaal gekapt 477 - herplant 481

boven