Stormschade Poly in Haarlem

In Haarlem zijn de gevolgen van de storm Poly van 05 juli zeer merkbaar geweest. Het is nu nog te vroeg om definitief vast te stellen om hoeveel omgewaaide bomen het gaat. Volgens de laatste update van 10 juli ging het om ongeveer 500 omgewaaide bomen, inclusief Haarlemmerhout en de buitengebieden. Omdat er nog aanvullende onderzoeken moeten plaatsvinden, zal het aantal mogelijk hoger worden.

Na de storm van 2015 is er een stormprotocol opgesteld. Vanzelfsprekend ging dit protocol in werking bij de storm Poly en waren de resultaten direct zichtbaar. Binnen 24 uur waren alle belangrijke straten weer begaanbaar.

De afgelopen periode is er door Spaarnelanden met man en macht gewerkt om omgewaaide bomen, afgebroken takken en de gevolgen daarvan op te ruimen. Tijdens de opruimwerkzaamheden wordt ook gekeken naar de conditie/staat van bomen die op het eerste gezicht de storm overleefd hebben.


Herplant plicht

Allereerst gaat veel aandacht naar het veiligstellen en het in kaart brengen van de schades in de openbare ruimte. Hierna zal er een grote voorbereidingsoperatie van start gaan in aanloop naar de daadwerkelijke herplant van bomen zoals dat volgens de boomverordening Haarlem 2021 verplicht is.

Het is de bedoeling dat de herplant dit jaar in het (plantseizoen vanaf november 2023) van start gaat. Vanwege de voorbereidingstijd die nodig is voor het doorlopen van het vergunningstraject, zal er gestart worden met de herplant van bomen met een omtrek van minder dan 50cm die niet vergunning plichtig zijn. Gelijk na de opruimwerkzaamheden, zal Spaarnelanden inzicht geven in het aantal bomen die als eerste herplant worden. Tegelijkertijd wordt er gestart met alle voorbereidingen voor de overige bomen.

De Haarlemse Bomenwachters roepen op om: