Haarlemse Bomenwachters

Boombehoud of herplant ? (oktober 2016)

Wethouder Sikkema van openbare ruimte heeft toegezegd het Meldpunt Herplantplicht nader te onderzoeken op mogelijkheden. Het is echter jammer dat bij bouwprojecten zoveel bomen worden gekapt omdat er geen goed stedenbouwkundig ontwerp werd gemaakt. Wethouder van Spijk van projecten zou hier beter op moeten letten, zodat Haarlem groener blijft. De bomen waarop een herplantplicht is gelegd moeten nu elders worden geplant. Lees verder. . .

Help mee met water geven aan nieuwe bomen! (april 2016)

Op de website van Spaarnelanden staan de bomen die het afgelopen plantseizoen zijn geplant. De overige locaties komen op de lijst met gewenste bomen voor in de toekomst.
Weet u plek waar nog een boom moet worden geplant? Meldt dit bij de meldlijn van de gemeente via de website of per telefoon; nummer 14023.
In het plantseizoen 2015-2016 heeft Spaarnelanden circa 400 bomen geplant. Om goed aan te slaan, hebben deze nieuwe bomen uw hulp nodig. Staat bij u een jonge gemeenteboom voor de deur? Help dan mee om de boom water te geven. Nu heeft de boom bij droogte water nodig om haarwortels zich vormen. Daarna is water nodig als de blaadjes gaan uitlopen. Lees verder. . .

Bomen in Haarlem

De gemeente Haarlem weet dat ze heel weinig stadsgroen heeft. Toch verleent ze veel te gemakkelijk kapvergunningen. Ondanks het verzet van de bewoners hebben grote bouwprojecten en de aanleg van infrastructuur de laatste jaren gezorgd voor de kap van honderden bomen. Het groen wordt soms al weggehaald terwijl plannen nog niet vast staan. Deze kale vlaktes blijven jarenlang bestaan. Beleidmakers, projectontwikkelaars en burgers moeten zich meer bewust zijn van de economische en maatschappelijke waarde van groen. Groen draagt bij aan leefbaarheid, wonen, gezondheidszorg en recreatie. Bomen zijn geen vervangbare decorstukken, maar levende organismen die onderdeel zijn van een ecosysteem. De gemiddelde levensverwachting van straatbomen is niet meer dan 10 jaar. De meest voorkomende bedreigingen van bomen zijn de bouw van woningen en bedrijven, de aanleg van wegen en kabelnetten, verlagingen van het grondwaterpeil, overlast klachten en onwetendheid bij bomen beheerders en eigenaars.

Leefbaarheid van de omgeving

De Haarlemse Bomenwachters streven naar een betere bescherming van bomen en groenvoorzieningen in Haarlem en naar goed overleg met direct betrokken bewoners en bewonersgroepen.

Lees hier meer over onze beweegredenen.